Search
Search

Skjøtsel

Vår grøntavdeling tilbyr enkelttiltak og sesongavtaler etter ditt ønske og behov

Vi kan tilby:

  • Klipping av plen og grasbakke
  • Ugrasrenhold i beplantede felt (trær, busker, stauder, sommerblomster, løk) og harde flater
  • Gjødsling
  • Beskjæring av all type vegetasjon som hekk, busker, trær, frukttrær osv.
  • Felling av trær
  • Bekjempelse av uønskede/ svartelista arter

Vi kan også være behjelpelige med bestilling av ferdigplen og plantemateriale. Ved ønske og behov legger og planter vi gjerne dette i din hage.
Et grøntanlegg er levende og det kreves regelmessig faglig pleie om det skal nå sitt fulle potensial. For å oppnå dette, hjelper våre faglig dyktige gartnere gjerne til.
Vi kommer gjerne på befaring!
Projekter

Bla bla bla

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon om hva vi kan tilby av tjenester og priser.

Facebook

Bla bla

Copyright CloudOffice.no Terms Of Use Privacy Statement
mangakakalot