Search
Search

Våre tjenester

 Gravearbeid

 • Teletining
 • Drenering
 • Planering
 • Masseutskifting
 • Garasje og tomte opparbeidelse
 • Utlegging av jord
 • Rotvennlig forsterkningslag


Steinarbeider

 

 • Setting av storgatestein, smågatestein, kantstein, granittmur, trapper, gabionmur, torvmur
 • Legging av skifer, belegningsstein, betongheller, gangbaneheller, taktile heller, granittheller


Plantearbeider

 • Planting av trær, busker, roser, stauder og sommerblomster
 • Setting av løk
 • Legging av ferdigplen
 • Tilsåing av plen
 • Legging av sedummatter
 • Bekjempelse av uønskede arter
 • Utlegging av ulike dekkematerialer som kompost, bark, elvestein, grus eller lignende. Med eller uten duk


Installasjonsarbeider

 • Montering av sittemøbler og ulike installasjoner
 • Montering av lekeplassutstyr


Skjøtsel

 • Klipping av plen og grasbakke
 • Ugrasrenhold i beplantede felt (trær, busker, stauder, sommerblomster, løk) og harde flater
 • Gjødsling
 • Beskjæring av all type vegetasjon som hekk, busker, trær, frukttrær osv.
 • Felling av trær
 • Bekjempelse av uønskede / svartelista arter


Steinsalg

 • Betongstein
  • Belegningsstein
  • Heller
  • Taktile heller
  • Murer
  • Kant, blokk, trappetrinn og plint
 • Granitt
  • Gatestein
  • Kantstein
  • Pullert
  • Mur
  • Trappetrinn
  • Heller
  • Portstolper
 • Skifer
  • Bruddskifer
  • Trappeskifer
  • Tråkkheller
  • Belegningsheller
  • Trinn
 • Fugemasse
 • Settesand
 • Markisolasjon
  Har vi det ikke på lager, så kan vi skaffe det. Gå til vår steinsalg side her

Prosjekter

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon om hva vi kan tilby av tjenester og priser.

Facebook

Copyright CloudOffice.no Terms Of Use Privacy Statement
mangakakalot