Search
Search
VOLLEBEKK C1B
VOLLEBEKK C1B

VOLLEBEKK C1B

1557

Anleggsgartnerarbeider ved bygging av leilighetsbygg på Vollebekk i Oslo.

E16 Sandvika Emma Hjorth E16 Sandvika Emma Hjorth

E16 Sandvika Emma Hjorth

1497
Anleggsgartnerarbeid i forbindelse med ombygging av tidligere E16 og tilstøtende lokalveier på strekningen mellom Sandvika og Emma Hjorth/Åses vei.

Vitaminveien 4, Oslo

I forbindelse med bygging av nye kontorbygg på Storo har vi vært med på opparbeidelsen av utomhus arealet. Dette har omfattet betongarbeider, steinarbeider, vann og avløp samt beplantning av trær, busker og stauder.

Ulven torgbygg, Oslo

I forbindelse med rehabilitering og fornying på Ulven har vi vært med å bygge et nytt torv. Akershusgartneren sto for betongarbeider, steinarbeider montering av benker. Opparbeidelse av regnbed. Planting av trær, busker, roser og stauder. Dette er et BREAM-Nor sertifisert...

Manglerud skole, Oslo

Fornying av skolegården og parkeringsplassen til Manglerud barneskole i forbindelse med flytting av barneskolen over i de byggene hvor Manglerud videregående var før. Vi har stått for grunnarbeider og steinarbeider. Montering av lekeapparater, ballbinge, ballvegg, benker,...

Brynseng skole, Oslo

Nybygd barneskole som er et 0 utslipsprosjekt, med solcellepanel i fasaden og varmebrønner i skolegården. Vi har stått for steinarbeider, asfaltering og planting av busker og trær.

Elvepromenaden, Brumunddal

Byggingen av elvepromenaden i Brumunddal gjør det nå mulig å gå under jernbanen, og etter hvert med de siste byggetrinnene helt fra sentrum til Mjøsa. Akershusgartneren har i dette prosjektet stått for steinarbeider, montering av benker og lekeplassutstyr....

Engebrets promenade, Lillestrøm

Nytt sentrumskvartal som består av flere boligblokker med et lavere forsamlingshus i midten, det er takhager på alle blokkene og lekeplass med flere staudebed på taket av forsamlingshuset. Akershusgartneren har stått for steinarbeider, planting av trær, bukser,...

Kvartal 33, Lillestrøm

Nybygd kvartal med boligblokker og næringsbygg i Lillestrøm sentrum. Vi har stått for steinarbeider, legging av gummidekke, montering av sykkelstativ, tregruberister og lekeplassutstyr. Vi har laget noen morsomme plassbygde benker. Planting av trær og busker og buskfelt...

Haugenstua skole, Oslo

Nybygd 1-10 skole på Stovner med rehabilitering og utvidelse av uteområde. Vi har stått for steinarbeider, montering av ballbinge, basketmål, benker, bord, lekeapparater og tregruberister. Planting av trær, busker og såing av plen.

Storøya, Fornebu

Etablering av friområde på det området som før var rullebanene til Fornebu flyplass. Det opprinnelige kulturlandskapet er bygget opp på nytt, men i mer stilisert form. Akershusgartneren har stått for planering og grunnarbeider, opparbeiding av gangveier,...

Gladengveien, Oslo

I forbindelse med nytt fortau og åpning av hovinbekken i Gladengveien, har Akershusgartneren plantet trær og busker langs bekken. Plantet stauder i bekkeløpet og stauder i et regnbed. Vi har også plantet langs fossefallet og boligene som knytter den nye delen av bekken...

Kongeveien, Kongsvinger

Kongeveien i Kongsvinger er et prosjekt for Peab. Her har Akershusgartneren stått for alt av steinarbeider og plantearbeider. Det er etablert nytt gangfelt, samt rundkjøring og rasteplass.

Brandbu barneskole, Brandbu

Fornying av skolegården til Brandbu barneskole i forbindelse med rehabilitering og utbygging av skolen. Vi har montert lekeapparater, ball binge og sykkelstativ og vi står for gartner og steinarbeider rundt skolen

Rv4 Gran-Jaren, Hadeland

Vi plantet trær langs veien, av- og påkjøringsrampene og kulvertene. Vi plantet også trær og busker på rasteplassen, trær, busker og sedum i rundkjøringene på Gran. Og busker og sedum i rundkjøringen på Jaren

Sæterkrysset, Oslo

Ombygging av Sæterkrysset. Levering og montering av kantstein, granittmurer, planting av trær, møblering, montering av tregruberister og stammevern.

Vangsveien, Hamar

Spennende prosjekt med masse stein. Vi hadde steinsetting og gartner arbeidene. Montering og planting i Strata Cell rotvennlig forsterkningslag.
RSS

Prosjekter

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon om hva vi kan tilby av tjenester og priser.

Facebook

Copyright CloudOffice.no Terms Of Use Privacy Statement
mangakakalot