Search
Search ×
Ulven torgbygg, Oslo
Ulven torgbygg, Oslo

Ulven torgbygg, Oslo

Oppdragsgiver: A-bygg

516

2017

I forbindelse med rehabilitering og fornying på Ulven har vi vært med å bygge et nytt torv.

Akershusgartneren sto for betongarbeider, steinarbeider montering av benker. Opparbeidelse av regnbed. Planting av trær, busker, roser og stauder. Dette er et BREAM-Nor sertifisert anlegg.

Manglerud skole, Oslo Manglerud skole, Oslo

Manglerud skole, Oslo

Oppdragsgiver: Varden Entreprenør AS

450
2016-2017 Fornying av skolegården og parkeringsplassen til Manglerud barneskole i forbindelse med flytting av barneskolen over i de byggene hvor Manglerud videregående var før. Vi har stått for grunnarbeider og steinarbeider. Montering av lekeapparater, ballbinge, ballvegg, benker, sykkelstativ og trebeskyttere. Planting av trær, busker, stauder, klatreplanter og...

Brynseng skole, Oslo

Oppdragsgiver: NCC

427
2016-2017 Nybygd barneskole som er et 0 utslipsprosjekt, med solcellepanel i fasaden og varmebrønner i skolegården. Vi har stått for steinarbeider, asfaltering og planting av...
RSS

 

Prosjekter

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon om hva vi kan tilby av tjenester og priser.

Facebook

Copyright CloudOffice.no Terms Of Use Privacy Statement