Search
Search ×
Ulven torgbygg, Oslo
Ulven torgbygg, Oslo

Ulven torgbygg, Oslo

Oppdragsgiver: A-bygg

372

2017

I forbindelse med rehabilitering og fornying på Ulven har vi vært med å bygge et nytt torv.

Akershusgartneren sto for betongarbeider, steinarbeider montering av benker. Opparbeidelse av regnbed. Planting av trær, busker, roser og stauder. Dette er et BREAM-Nor sertifisert anlegg.

Manglerud skole, Oslo Manglerud skole, Oslo

Manglerud skole, Oslo

Oppdragsgiver: Varden Entreprenør AS

329
2016-2017 Fornying av skolegården og parkeringsplassen til Manglerud barneskole i forbindelse med flytting av barneskolen over i de byggene hvor Manglerud videregående var før. Vi har stått for grunnarbeider og steinarbeider. Montering av lekeapparater, ballbinge, ballvegg, benker, sykkelstativ og trebeskyttere. Planting av trær, busker, stauder, klatreplanter og...

Brynseng skole, Oslo

Oppdragsgiver: NCC

308
2016-2017 Nybygd barneskole som er et 0 utslipsprosjekt, med solcellepanel i fasaden og varmebrønner i skolegården. Vi har stått for steinarbeider, asfaltering og planting av...

Brandbu barneskole, Brandbu

2016

Fornying av skolegården til Brandbu barneskole i forbindelse med rehabilitering og utbygging av skolen. Vi har montert lekeapparater, ball binge og sykkelstativ og vi står for gartner og steinarbeider rundt skolen

Rv 4, Hadeland

Høsten 2016 Planting langs nye Rv.4 Hadeland Vi plantet trær langs veien, av og påkjørings rampene og kulvertene.      Vi plantet også trær og busker på rasteplassen, trær, busker og sedum i rundkjøringene...

Sæterkrysset, Oslo

2015-2016

Ombygging av Sæterkrysset. Levering og montering av kantstein, granittmurer, planting av trær, møblering, montering av tregruberister og stammevern.

Vangsveien, Hamar

2014-2015

Spennende prosjekt med masse stein. Vi hadde steinsetting og gartner arbeidene. Montering og planting i Strata Cell rotvennlig forsterkningslag.

RSS

 

Prosjekter

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon om hva vi kan tilby av tjenester og priser.

Facebook

Copyright CloudOffice.no Terms Of Use Privacy Statement