Search Search
Rundkjøringer, Romerike
Rundkjøringer, Romerike

Rundkjøringer, Romerike

Oppdragsgiver: Peab

849

Akershusgartneren har vært med på å rehabilitere 4 rundkjøringer på Romerike: Kløfta, Løvenstad, Skedsmokorset og Nordmokorset. Her har rehabiliteringen vært alt i fra små oppgraderinger til større rehabiliteringer. Vi har lagt alt i fra gummidekker til mer omfattende steinarbeider.

Uranienborg flerbrukshall, Oslo Uranienborg flerbrukshall, Oslo

Uranienborg flerbrukshall, Oslo

Oppdragsgiver: Veidekke

896

Uranienborg flerbrukshall er et underjordisk anlegg tilknyttet Uranienborg skole der Akershusgartneren har stått for montering av lekeapparater, gummidekker, steinsetting og planting

 

BULK Lindeberg, Sørum

Oppdragsgiver: Walan Maskin AS

1076
I forbindelse med bygging av ny næringspark på Lindeberg har Akershusgartneren stått for store deler plantearbeider. Bekken har blitt tatt frem og skogsområder har blitt...

Gasten Havnepark, Oslo

Oppdragsgiver: Mesta

834
Gasten havnepark ligger på vippetangen og er et tilskudd til havnepromenaden. Her har Akershusgartneren stått for steinarbeider, gummidekker, montering av møbler, samt planting.

Bohus Eidsvoll, Eidsvoll

Oppdragsgiver: Eidsvoll Handelspark

1340
Under utbygging og restaurering av parkeringsplassen på Eidsvoll handelspark har Akershusgartneren vært hovedentreprenør og stått for alt fra grunnarbeider til steinsetting...

Wang ung, Oslo

Oppdragsgiver: JR-anlegg

1490

Under byggingen av nye Wang ung ungdomsskole har Akershusgartneren stått for all kantsteinsetting, brolegging, beplantning samt ferdigplen og sedummatter, gummidekke og møblering.

Brynseng skole, Oslo

Nybygd barneskole som er et 0 utslipsprosjekt, med solcellepanel i fasaden og varmebrønner i skolegården. Vi har stått for steinarbeider, asfaltering og planting av busker og trær.

Elvepromenaden, Brumunddal

Byggingen av elvepromenaden i Brumunddal gjør det nå mulig å gå under jernbanen, og etter hvert med de siste byggetrinnene helt fra sentrum til Mjøsa. Akershusgartneren har i dette prosjektet stått for steinarbeider, montering av benker og lekeplassutstyr....

Engebrets promenade, Lillestrøm

Nytt sentrumskvartal som består av flere boligblokker med et lavere forsamlingshus i midten, det er takhager på alle blokkene og lekeplass med flere staudebed på taket av forsamlingshuset. Akershusgartneren har stått for steinarbeider, planting av trær, bukser,...

Kvartal 33, Lillestrøm

Nybygd kvartal med boligblokker og næringsbygg i Lillestrøm sentrum. Vi har stått for steinarbeider, legging av gummidekke, montering av sykkelstativ, tregruberister og lekeplassutstyr. Vi har laget noen morsomme plassbygde benker. Planting av trær og busker og buskfelt...

Haugenstua skole, Oslo

Nybygd 1-10 skole på Stovner med rehabilitering og utvidelse av uteområde. Vi har stått for steinarbeider, montering av ballbinge, basketmål, benker, bord, lekeapparater og tregruberister. Planting av trær, busker og såing av plen.

Storøya, Fornebu

Etablering av friområde på det området som før var rullebanene til Fornebu flyplass. Det opprinnelige kulturlandskapet er bygget opp på nytt, men i mer stilisert form. Akershusgartneren har stått for planering og grunnarbeider, opparbeiding av gangveier,...

Gladengveien, Oslo

I forbindelse med nytt fortau og åpning av hovinbekken i Gladengveien, har Akershusgartneren plantet trær og busker langs bekken. Plantet stauder i bekkeløpet og stauder i et regnbed. Vi har også plantet langs fossefallet og boligene som knytter den nye delen av bekken...

Kongeveien, Kongsvinger

Kongeveien i Kongsvinger er et prosjekt for Peab. Her har Akershusgartneren stått for alt av steinarbeider og plantearbeider. Det er etablert nytt gangfelt, samt rundkjøring og rasteplass.

Brandbu barneskole, Brandbu

Fornying av skolegården til Brandbu barneskole i forbindelse med rehabilitering og utbygging av skolen. Vi har montert lekeapparater, ball binge og sykkelstativ og vi står for gartner og steinarbeider rundt skolen

Rv4 Gran-Jaren, Hadeland

Vi plantet trær langs veien, av- og påkjøringsrampene og kulvertene. Vi plantet også trær og busker på rasteplassen, trær, busker og sedum i rundkjøringene på Gran. Og busker og sedum i rundkjøringen på Jaren

Sæterkrysset, Oslo

Ombygging av Sæterkrysset. Levering og montering av kantstein, granittmurer, planting av trær, møblering, montering av tregruberister og stammevern.

Vangsveien, Hamar

Spennende prosjekt med masse stein. Vi hadde steinsetting og gartner arbeidene. Montering og planting i Strata Cell rotvennlig forsterkningslag.
RSS

Prosjekter

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon om hva vi kan tilby av tjenester og priser.

Facebook

Copyright CloudOffice.no Terms Of Use Privacy Statement